#Yessvedbergs

Vi på Svedbergs gillar verkligen när du hashtaggar oss och visar upp ditt badrum i sociala medier. På bilder vi gillar extra mycket, frågar vi ibland om vi får använda i våra egna kanaler. Först och främst på våra webbplatser (Svedbergs.se/.com/.fi/.no/.dk) men i vissa fall även Instagram, Facebook, nyhetsbrev och andra kanaler.  Den text, hashtags och kommentarer som tillhör bilden kan Svedbergs välja att publicera i original eller som redigerad form. Vi kan också välja att inte publicera text/ hashtags alls.

Genom att svara i kommentarsfältet på vår förfrågan med hashtaggen #yessvedbergs godkänner du följande:

Du ger Svedbergs i Dalstorp AB (Org. nr: 556052-4984, nedan ”Svedbergs”), en icke-exklusiv och global licens till att använda samtliga bilder som du har svarat #yessvedbergs till att användas i marknadsföringssyfte och på Svedbergs webbplatser. Vi marknadsför oss främst i sociala medier såsom Facebook och Instagram men även genom nyhetsbrev

Härmed intygar du att:

  1. Du äger alla rättigheter till dina bilder.
  2. Du har tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri.
  3. Svedbergs inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.
  4. Du befriar Svedbergs från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer.
  5. Du befriar och accepterar att hålla Svedbergs och alla personer som handlar för Svedbergs räkning skadelösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.
  6. Genom att svara #yessvedbergs så godkänner du att du har läst och förstått ovanstående villkor.

Din bild kommer inte bara bli synlig för dina användare utan även för andra som gillar Svedbergs. Du får möjlighet att inspirera andra och få nya följare på en och samma gång. Läs mer i Svedbergs integritetspolicy.

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.