Design

Design

Vi står för den Skandinaviska designtraditionen med fokus på funktion och bestående estetik. Vi lägger ett stort fokus på att göra skillnad för våra kunder och det kan vi göra med hjälp av att skapa den bästa designupplevelsen och särskilja oss på marknaden. Vi utvecklar vårt sortiment genom kontinuitet och gradvis förfining för att uppnå design och produkter som står över tid.

Inhouse

Inhouse

Närheten till vår produktion och designstudio möjliggör för ständig innovation. Det finns en styrka och enkelhet i att kunna testa en tanke direkt när den kommer. Det bidrar även till att vi kan ha full koll på hela värdekedjan och kan borga för hög kvalitet på våra produkter, från design till lanserad produkt.

Samarbetspartners

Samarbetspartners

För att skapa designprodukter som håller över tid tar vi även in ett utifrånperspektiv. Det kan ta olika form och ibland samarbetar vi med andra. Dessa samarbeten bygger på vårt varumärke och våra värderingar om att skapa produkter med lång livslängd och kvalité.

Cirkularitet

Cirkularitet

Från designprocessen, genom hela produktionen till färdig produkt jobbar Svedbergs med att identifiera lösningar som förlänger våra produkters liv. Att tillverka och sälja kvalitetsprodukter med lång livslängd är ett effektivt sätt att minska vår miljöpåverkan. Redan vid utveckling av nya produkter beaktas demontering, återvinning och uppgradering, detta för att väga in hela produktens livscykel redan från start.

"Hållbarhetsarbetet börjar redan i Svedbergs produktutveckling där ett förebyggande arbete för att minska yttre miljöpåverkan kombineras med att säkerställa utvecklingen av produkter som håller länge."

Miljömärkning av produkter 

Att våra kunder ställer högre krav på produkters miljöpåverkan bidrar till att vi på Svedbergs arbetar aktivt med att säkerhetställa miljöprestandan och registrera våra produkter i SundaHus, Byggvarubedömningen och Svanens Husproduktportal. I förekommande fall är delar av vårt sortiment även CE-märkt eller S-märkt, vilket innbär att dessa produkter uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Utöver detta har vi som ambition att utöka andelen av vårt miljömärkta sortiment och jobbar aktivt mot detta.

Elkretsen

Svedbergs är anslutna till Elkretsen. Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om hur du sorterar ut elavfall och bidrar till att nå återvinningsmålen.

Environmental product declaration

Ett av våra främsta fokusområden är att minska miljöpåverkan från våra produkter. EPD:er ger oss ökad insikt och fungerar som ett viktigt verktyg för att fatta välgrundade beslut tidigt i produktutvecklingsprocessen, där materialval, transportsträckor och produktionsscenarier tas i beaktning. Vi kommer fortsätta att ta fram EPD:er under 2024 och vår ambition är att ha representativa EPD:er för vårt projektsortiment och volymprodukter.

EPD - Environmental Product Declaration

Poem underdel 60x45 med två lådor innehar en miljövarudeklaration. Denna deklaration täcker tre artiklar. Genom att ta fram EPD:er kan vi följa produktens miljöpåverkan genom hela dess livscykel.

Poem badrumsmöbel

EPD - Environmental Product Declaration

Skoga hörndusch innehar en miljövarudeklaration. Denna deklaration täcker 31 artiklar. Genom att ta fram EPD:er kan vi följa produktens miljöpåverkan genom hela dess livscykel.

EPD - Environmental Product Declaration

EPD - Environmental Product Declaration

Väggskåp till tvätt och tork innehar en miljövarudeklaration. Denna deklaration täcker en artikel. Genom att ta fram EPD:er kan vi följa produktens miljöpåverkan genom hela dess livscykel.

Väggskåp med badrumsförvaring

Kvalitet

”Hos oss görs allt med noggrannhet och precision, som till exempel att välja material. De är noga utvalda både för utseendets och hållbarhetens skull. Form, ytor och strukturer - allt spelar in.”

Svedbergs Badrum

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.