Made of

Utan våra medarbetare hade inget av det vi gör varit möjligt. Svedbergs bedriver en ansvarstagande verksamhet där våra anställdas goda hälsa och välmående, jämställdhet samt arbetsvillkor är i fokus.

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet

Vi arbetar för jämlikhet. Hos Svedbergs ska allas lika värde främjas, oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Detta arbete är en viktig del för att stärka företagskulturen samt lägger grunden för den dagliga verksamheten.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Våra medarbetare har en tydlig strävan att ständigt utvecklas och det är något som vi på Svedbergs vill främja och möjliggöra. I detta syfte har vi startat igång en självledarskapsutbildning. Utbildningen sträcker sig över tre nivåer. Utöver detta är ett av våra hållbarhetsmål att alla nyanställda ska genomföra en hållbarhetsutbildning där viktiga mål presenteras och processer förklaras.

Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet

Våra medarbetares hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Därför bedriver alla avdelningar ett systematiskt arbetsmiljöarbete där arbetsolyckor och tillbud rapporteras och analyseras för att kunna förhindras i framtiden. I detta arbete ingår det att vi har miljöutbildad personal och miljöansvariga inom respektive produktionsavsnitt.

Lokalt engagemang

Lokalt engagemang

Som ett gammalt bolag i en liten ort är den lokala närvaron och det lokala engagemanget oerhört viktigt för oss. Genom att synas och bidra till skolor, föreningar och andra event får vi ut vårt varumärke och kan samtidigt visa vilka vi är för potentiella framtida anställda.

"Vi gör inte så mycket väsen av vårt hållbarhetsarbete. Det är en naturlig del av Svedbergs kvalitetstänkande. En effektiv och modern produktion är bra för miljön, en genomtänkt logistik och distribution sparar resurser."

Made in

I vår produktionsanläggning i Dalstorp sker över 75 procent av all tillverkning, här går det från råmaterial till färdig produkt. Vi ser många fördelar med att ha det mesta i huset, nära våra kunder. Det gör att vi kan ha full koll på värdekedjan och säkerhetsställa hög kvalitet på våra produkter. Samtidigt som vi kan hålla ledtiderna korta och stolt leverera ett komplett koncept för hela badrummet, färdig testat och klart för installation.

Det är viktigt för oss att vi kan säkerhetsställa samma goda kvalitet på produkterna från våra leverantörer. Därför har vi på Svedbergs en uppförandekod där bland annat mänskliga rättigheter, arbetskraft och arbetsmiljö lägger grunden för om ett samarbete ska fortgå eller inledas. Vi använder oss av en extern aktör, Intertek, som utvärderar potentiella och nuvarande leverantörer genom deras bedömnings-rapport för arbetsförhållanden. Intertek besöker även våra leverantörer oanmält för att fastställa att kraven efterlevs.

Svedbergs hållbarhetsarbete

Jobba på svedbergs

Vi söker ständigt kompetenta personer till våra olika avdelningar. Hos oss finns både tillverkning, försäljning och lagerarbete. Gemensamt hos alla våra anställda är viljan att utvecklas tillsammans med företaget.

Svedbergs Badrum

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.