Underhåll och Skötselråd

Möbler

  • Allmänt:

   Svedbergs möbler i trä består i huvudsak av fukttålig spånskiva, MDF eller massivt trä. Svedbergs möbler i plåt består i huvudsak av pulverlackad varmgalvaniserad plåt. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika processer som skall bibehålla och säkerställa möbelns ytfinish och livslängd under lång tid framöver. För att minimera risken att vatten t.ex. tränger in i skarvar bör man ändå torka bort vatten så snart som möjligt med torr trasa.

   Skötselråd:

   Rengöring av Svedbergs möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt rengöringsmedel. Du bör undvika skurmedel och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak.

Tvättställ

  • Missfärgningar på porslin tar man lättast bort med citron - eller vinsyra, som man noga sköljer bort efteråt. För kalkavlagringar på porslinet kan man använda hushållsättika som värmes till en temperatur av 50 °C. Gnid sedan in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa behandlingen vid behov.

  • För regelbunden rengöring av produkten: Använd vanligt rengöringsmedel utan slipeffekt, milda diskmedel eller medel som är avsedda för att rengöra blanka ytor.

   Spola den inre ytan med vatten och rengör med en bomullslapp efter varje användning.

   Vi rekommenderar att du behandlar produktens yta med naturligt vax (t ex bivax) en gång per månad, vilket bidrar till att ytan håller sig längre.

   Envis smuts (fett-, olja-, färg- och bläckfläckar samt mögel) ska tas bort med varmt vatten och milda rengöringsmedel eller med vatten och tvål.

   Rengör ej ytan med rengöringsmedel med slipeffekt. Om rengöringsmedlet känns skrovligt vid beröring ska det ej användas för rengöring av blanka ytor.

   Små sprickor kan tas bort med polerpasta.

   Kalkrester tas bort med en blandning av ättika och vatten.

  • För regelbunden rengöring av produkten: Använd vanligt rengöringsmedel utan slipeffekt, milda diskmedel eller medel som är avsedda för att rengöra blanka ytor. 

   Spola den inre ytan med vatten och rengör med en bomullslapp efter varje användning. 

   Envis smuts (fett-, olja-, färg- och bläckfläckar samt mögel) ska tas bort med mild rengöringskräm. För att ytan ska bli ren kan det krävas en liten ansträngning. OBSERVERA: ANVÄND RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPEFFEKT FÖRSIKTIGT.

   Vi rekommenderar att du behandlar produktens yta med kroppsolja (babyolja) direkt vid montering och därefter en gång i månaden.

   Envis smuts (fett-, olja-, färg- och bläckfläckar såsom mögel) ska tas bort med varmt vatten och milda rengöringsmedel eller med vatten och tvål. 

   Sprickor kan tas bort från ytan med en slipsvamp. Därefter smörjs stället med kroppsolja.

   Kalkrester tas bort med en blandning av ättika och vatten.

  • Gör rent all vardagssmuts omedelbart med en trasa och såpvatten. Använd aldrig petroleum baserade produkter i tvättstället, som bensin eller smörjmedel, eftersom de kan skada solid surface produkten.

   ENDAST FÖR VITA YTOR: Om en fläck torkat in, kan skurmedel såsom jif eller cif användas. I tillägg är rengöringsmedel som innehåller 5% blekmedel väldigt bra för att hålla de vita ytorna rena och skinande. 

  • För att Ert nya tvättställ skall hålla sig fräsch under lång tid så rekommenderar vi kontinuerlig rengöring. Låt inte vätska självtorka, eftersom det kan bilda kalk och andra typer av fläckar på ytan. För daglig rengöring använd milt diskmedel, såpa eller liknande. Eftertorka med en torr, mjuk trasa.

   • Slipande puts/rengöringsmedel.
   • Slipande material som stålull eller liknande, som dessutom kan ge rostfläckar på ytan.
   • Frätande syror och kemiska rengöringsmedel (t.ex. Vanish) som kan påverka beläggningens klara färger.
   • Starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan.
   • Klorlösningar.

   På alla rostfria produkter, inkl. PVD belagda produkter, kommer repor och slitage med tiden att ge en snygg patina.

Bänkskivor

  • För den dagliga rengöringen ska man använda en rengöringssvamp och lite vatten med vanligt rengöringsmedel. Envisa fläckar kan fås bort med ett rengöringsmedel som innehåller slippartiklar (t.ex. ett skurmedel). Fett, lack eller vax kan man få bort med lösningsmedel (aceton, allsidiga lösningsmedel, terpentin osv.).

  • Rengör laminatytan regelbundet med vatten och handdiskmedel. En mjuk nylonborste kan användas på svårare fläckar på en laminatyta med struktur. Använd aldrig några slipande rengöringsmedel på laminatytan, som skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande, eftersom detta kan repa ytan.

Blandare

  • Smuts, kalk och avlagringar tas enklast bort med tvål och vatten. Skölj rent och torka med trasa eller frottéhandduk. Undvik skurpulver och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. Grövre smuts avlägsnas med rengöringsmedel med tensider och citronsyra.

Speglar

  • Rengöring av glaset sker med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material. Använd aldrig rengöringsmedel som har en slipande effekt eftersom de kan repa glasytorna.

Badkar

  • Allmänt:

   Svedbergs emaljbadkar består i huvudsak av emaljerad plåt, pulverlackerad varmgalvaniserad plåt/ aluminiumprofiler. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika processer som skall bibehålla och säkerställa badkarets ytfinish och livslängd under lång tid framöver.

   Skötselråd:

   Rengöring av Svedbergs möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt rengöringsmedel. Du bör undvika skurmedel och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. Missfärgningar tar man lättast bort med citron - eller vinsyra, som man noga sköljer bort efteråt. För kalkavlagringar kan man använda hushållsättika som värmes till en temperatur av 50 °C. Gnid sedan in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa behandlingen vid behov. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material.

  • Allmänt:

   En fördel med våra badkar av akryl/lucite är att de är tåliga och lättstädade. En annan fördel med materialet är att det är extremt formbart. Det innebär att vi kan erbjuda en mängd spännande varianter, såväl fristående som hörnplacerade.

   Skötselråd:

   Observera att badkaret ej skall vara kontinuerligt vattenfyllt utan tömmas på vatten efter varje bad, varför ingen kemikaliebehandling av vattnet behövs.

   För att hålla ditt badkar fräscht i många år gör du så här:

   • Varje gång efter användning måste badet sköljas med rent vatten eller vatten och flytande rengöringsmedel (utan alkohol och ammoniak) för att inte skada ytan. Detta bör ske omedelbart efter användning när badkarsytan fortfarande är varm. På så sätt kan lager av olöslig tvål, fett- och smutsavlagringar som annars skulle härda på ytan avlägsnas lättare.
   • I områden med hårt vatten bildas kalkavlagringar. För att ta bort kalkavlagringar, rengör badet efter användning med en mjuk svamp och flytande diskmedel i varmt vatten, skölj ordentligt med kallt vatten.
   • Vid behov rensas bottenventil från eventuella föroreningar.

Duschar

  • Allmänt:

   Svedbergs duschar består i huvudsak av epoxylackerade / naturanodiserade aluminiumprofiler och härdat säkerhetsglas. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika processer som skall bibehålla och säkerställa möbelns ytfinish och livslängd under lång tid framöver.

   Skötselråd:

   Rengöring av Svedbergs duschar sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt rengöringsmedel. Rengöring av duschglasen sker med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material.

   Du bör undvika skurmedel och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak.

   Missfärgningar tar man lättast bort med citron - eller vinsyra, som man noga sköljer bort efteråt. För kalkavlagringar kan man använda hushållsättika som värmes till en temperatur av 50 °C. Gnid sedan in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa behandlingen vid behov.

   Glas med screentryck:

   Glaset ska alltid monteras med screentryckets sida vänt ut från duschutrymmet. Rengör utsidan endast med ljummet vatten och ett milt diskmedel. Använd ej produkter som bildar en skyddshinna på glaset. Dessa medel kan göra att screentrycket upplevs som flammigt och att det bildas rinn mönster i hinnan.

Handdukstorkar

  • Allmänt:

   Svedbergs handdukstorkar har ett antal olika ytbehandlingar; kromaterad, pulverlackad, polerad rostfritt och PVD behandlad. För att handdukstorken ska hållas fräsch är det viktigt med regelbunden rengöring. För att bevara finishen på handdukstorken ska du tänka på några små regler.

   Skötselråd:

   Innan du utför underhåll, stäng alltid av handdukstorken. Rengör produkten med en torr eller fuktig trasa. Använd en mycket liten mängd rengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller slipmedel. Kromade, färgade, eller metallytor skadas lätt av syra, stålull och rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

   Säkerhetsanvisning:

   EN 60335-2-43: Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller den som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den OM de befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisning om hur produkten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användning. Barn får inte leka med produkten. Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

   Använd aldrig produkten om:

   • Sladd eller stickkontakt blivit skadade!
   • Produkten har tappats i golv eller fått annan skada!

   Rör aldrig de elektriska komponenterna. Om problem uppstår kontakta er leverantör eller behörig elektriker. Om strömkabeln till detta bruksföremål skadas, bör den bytas av tillverkaren, reparationsverkstad utsedd av tillverkaren eller annan liknande kvalificerad person.

WC

  • Allmänt:

   Porslin är ett av de mest lättskötta material som finns, men det finns några saker du bör tänka på. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika processer som skall bibehålla och säkerställa produktens ytfinish och livslängd under lång tid framöver.

   Skötselråd:

   Rengör din WC regelbundet för att förhindra att smuts och kalk fastnar, cirka en gång per vecka. Använd en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt rengöringsmedel. Du bör undvika skurmedel och andra medel som innehåller slipmedel, syror, klorin eller ammoniak.

   Porslin:

   Missfärgningar på porslin tar man lättast bort med citron - eller vinsyra, som man noga sköljer bort efteråt. För kalkavlagringar på porslinet kan man använda hushållsättika som värmes till en temperatur av 50°C. Gnid sedan in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa behandlingen vid behov.

  • Spraya inte rengöringsmedel direkt mot spolknappen eller sitsens gångjärn, använd en mjuk trasa med eventuellt lite vanligt rengöringsmedel för avtorkning. Torka torrt med ren trasa efteråt. Ta alltid bort sitsen vid rengöring inuti WC skålen med toalettrengöringsmedel, eller lämna sitsen upp under tiden rengöring sker, ångorna kan skada sitsen.

   Om din WC-sits är utrustad med en dämpare, tryck inte ner WC-sitsen för hand. Detta kommer att skada mekanismen. Stå eller sitt inte på WC-locket.

   Svedbergs tar inget ansvar för produktskador som uppstår till följd av felaktig skötsel och hantering.

Svedbergs Badrum

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.