Handdukstorkar

Allmänt:

Svedbergs handdukstorkar har ett antal olika ytbehandlingar; kromaterad, pulverlackad, polerad rostfritt och PVD behandlad. För att handdukstorken ska hållas fräsch är det viktigt med regelbunden rengöring. För att bevara finishen på handdukstorken ska du tänka på några små regler.

Skötselråd:

Innan du utför underhåll, stäng alltid av handdukstorken. Rengör produkten med en torr eller fuktig trasa. Använd en mycket liten mängd rengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller slipmedel. Kromade, färgade, eller metallytor skadas lätt av syra, stålull och rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

Säkerhetsanvisning:

EN 60335-2-43: Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller den som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den OM de befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisning om hur produkten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användning. Barn får inte leka med produkten. Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Använd aldrig produkten om:

  • Sladd eller stickkontakt blivit skadade!
  • Produkten har tappats i golv eller fått annan skada!

Rör aldrig de elektriska komponenterna. Om problem uppstår kontakta er leverantör eller behörig elektriker. Om strömkabeln till detta bruksföremål skadas, bör den bytas av tillverkaren, reparationsverkstad utsedd av tillverkaren eller annan liknande kvalificerad person.

Svedbergs Badrum

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.