Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.

Produktgarantier för Svedbergs

Från 1a februari 2018.

10 år (*)

Badrumsinredning / badrumsmöbler

10 år (*)

Dusch / duschkabiner / duschväggar

5 år (**)

Badkar / handdukstorkar / blandare / WC / övrigt.

Fabriken i Dalstorp är vårt hjärta och här lever vår hantverkartradition sida vid sida med innovativa experiment och den senaste designen. Maskinerna är moderna och logistiken går med urverksprecision men ändå finns känslan av det ursprungliga bleckslageriet kvar.

Det är alltid en hand, fårad med kunskap, som stryker över möbler och detaljer för att ge sitt godkännande eller finjustera ytterligare ett varv. Det är den mänskliga faktorn som är absolut viktigast för att vi klarar att hålla samma höga kvalitetsnivå, år efter år och som gör att vi kan lämna långa produktgarantier. Utöver de rättigheter du som konsument har genom Konsumentköplagen, har vi valt att ge generösa produktgarantier så att du ska känna dig ännu tryggare vid ditt val. 

 (*) – materialgaranti på 10 år avser stommar, lådor, beslag, gångjärn, porslin, glas, plåt, aluminium. Garantierna gäller vid konstaterat fabrikationsfel förutsatt att montage skett enligt våra monteringsanvisningar samt att skötselanvisningarna följts. Felaktiga delar ersätts med samma eller med likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts ej.

(**) – materialgaranti på 5 år avser bland annat badkar, handdukstorkar, wc, blandare, tillbehör mm
Garantierna gäller vid konstaterat fabrikationsfel förutsatt att montage skett enligt våra monteringsanvisningar samt att skötselanvisningarna följts. Våra skötselanvisningar finner ni här.

Felaktiga delar ersätts med samma eller med likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts ej.

Garantin omfattar ej

Garantin gäller inte vid skada eller fel som uppstått genom yttre påverkan, normalt slitage, felaktig användning, felaktig rengöring. Garantin gäller inte  slag, repor eller slitage som beror på felaktig installation eller liknande. Garantin omfattar inte heller komponenter som utgör förbrukningsmaterial. Garantin täcker inte kostnader för tredje man och inte heller kostnader på annat än den levererade varan.

Garantin omfattar därför till exempel inte:

  • El-komponenter (belysning, transformatorer m.m.)
  • Vattenlås och avlopp
  • Tätnings-, magnet- och släplister till dusch
  • Keramiska tätningar till blandare
  • Slitagedelar och system till massagebadkar

Vid reklamation- och garantiärenden

Gäller ditt ärende en produkt skall du vända dig till den återförsäljare där du köpt din produkt.  
Gäller det produkter i en nyinköpt bostad skall du anmäla fel till den du köpt bostaden av såsom hustillverkare, bostadsbolag m fl.

Om vi skickar ut en servicetekniker för att åtgärda ett reklamations- eller garantiärende, och det visar sig att det inte föreligger produkt- eller garantifel, debiteras faktiska kostnader som uppstår.

Kom ihåg att spara kvitton/faktura på inköpta produkter då detta krävs för att vi skall kunna behandla reklamations- och garantiärenden och bifoga gärna bilder för att underlätta handläggningen av ärendet.