Hur räknas monteringsmåttet på dusch?

Det räknas från innerhörn till utsida profil/gångjärn beroende på om det är en Skoga eller 180°.

Svedbergs Badrum

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.