Miljö

Vi gör inte så mycket väsen av vårt Miljöarbete. Det är en naturlig del av Svedbergs kvalitetstänkande. En effektiv och modern produktion är bra för miljön, en genomtänkt logistik och distribution sparar resurser.

Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

På Svedbergs bedriver vi en kontinuerlig utveckling av verksamheten för att minska vår miljöbelastning. Vi har miljöutbildad personal och miljöansvariga inom respektive produktionsavsnitt. De senaste åren har vi med framgång genomfört ett antal projekt för att minska vår miljöbelastning.

Vårt miljöarbete

Produkternas miljöpåverkan

Kunder ställer allt högre krav på produkters miljöpåverkan. Att vi arbetar aktivt med att registrera produkter i SundaHus, Byggvarubedömningen och Svanens Husproduktportal är ett bevis på att vi tar detta på allvar. Det finns också ett stort intresse för miljömärkning. Även om vi i dagsläget inte har några Svanenmärkta produkter ingår de i flera Svanenmärkta hus. Om ni saknar någon av våra produkter i t.ex. Svanens husproduktportal, Byggvarubedömningen eller SundaHus är ni välkomna att höra av Er.

Produkternas miljöpåverkan

Vårt CSR-arbete fördjupas

För att säkerställa att Svedbergs och våra kunders krav efterlevs och att hänsyn tas till de mänskliga rättigheterna samarbetar vi numera med en partner som skall göra regelbundna och oanmälda besök hos leverantörer. Våra leverantörer har fått fylla i en enkät avseende CSR som sedan ligger till grund för vår riskutvärdering.

Vårt CSR-arbete fördjupas
Svedbergs Badrum

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.