Energi och vattenförbrukning

All den el som Svedbergs köper in kommer sedan 2019 från förnyelsebar energi. Vår egna fabrik i Dalstorp värms upp med fjärrvärme som produceras av restprodukter från bark och torrflis från ett lokalt sågverk.

Avfallshantering och spill

Vårt främsta avfall består av träspill från vår egna produktion. Därför jobbar vi ständigt med att minska uppkomsten av avfall. Detta görs exempelvis genom att öka andelen material som kan återvinnas och återanvändas. För att bättre handskas med detta är vår anläggning utrustad med avfallscontainrar och återvinningskärl.

Material och kemikalier

I och med att vi har egen tillverkning är kraven ännu högre när det kommer till de material och kemikalier vi beslutar att använda oss av. Vad våra produkter är gjorda av är centralt för kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Svedbergs arbetsmiljöpolicy reglerar hanteringen av farliga substanser och kemikalier i produktionen. Viktigt är också att nya kemikalier genomgår kontroll innan användning därefter kontrolleras de även löpande för att säkerhetsställa fortsatt god kvalitet.

Vårt klimatarbete

Det vore enkelt att slå på stora trumman och påstå att vi kommit långt med vårt hållbarhetsarbete. I själva verket har vi bara börjat och då har vi ändå hållit på i ganska många år, drygt hundra faktiskt. Men sanningen är den att vi aldrig kommer att bli riktigt färdiga, för det finns ständigt nya utmaningar till förbättringar.

GTIN

Global Trade Item Number, ett artikel nummer som används för att produkter och förpackningar ska få en global unik identitet. Detta för att öka spårbarheten av produkter i byggbranschen. Vi på Svedbergs tycker det är en viktig del av vårt arbete, då det ökar spårbarheten, säkerheten och genomsynligheten i leveranskedjan. Och försöker i och med det ligga i framkant.

GHG

Green house gas protocol, scope 1 och 2. Enligt scope 1, 20% minskning av koncernens koldioxidutsläpp från transporter uppnåddes under 2021 i förhållande till nettoomsättning sedan 2018. Mål med scope 2, koldioxidutsläppen från transporter ska minska med 20% i förhållande till nettoomsättningen till 2025.

Svedbergs Badrum

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.