Vårt hållbarhetsarbete blir aldrig riktigt färdigt

Det vore enkelt att slå på stora trumman och påstå att vi kommit långt med vårt hållbarhetsarbete. I själva verket har vi bara börjat och då har vi ändå hållit på i ganska många år, drygt hundra faktiskt. Men sanningen är den att vi aldrig kommer att bli riktigt färdiga, för det finns ständigt nya utmaningar till förbättringar.

En riktigt bra nyhet
Svedbergs hållbarhetsarbete
Minskning av koldioxidutsläpp

Vår minskning av koldioxidutsläpp i förhållande till nettoomsättning sedan 2018.

Minskning av brännbart avfall

Vår minskning av mängden brännbart avfall sedan 2018.

92% förnyelsebar energi

Andel förnyelsebar energi hos oss under 2020.

Vad har vi gjort, vad gör vi och vad tänker vi göra?

Vill du ha det långa svaret rekommenderar vi att du läser hållbarhetsrapporten i vår senaste årsredovisning. Den går enkelt att ladda hem på vår sajt. Det är kanske ingen kioskvältare men för den riktigt intresserade utlovar vi konkreta insatser som bygger på Agenda 2030, FN:s Global Compact, lagar och förordningar samt vår alldeles egna uppförandekod. Vill du ha en kortare version har vi kokat ned allt till några punkter som du kan läsa här.

Svedbergs hållbarhetsarbete

Våra fem fokusområden är:

– Minska våra produkters miljöpåverkan – Minska utsläpp av växthusgaser – Resurseffektivitet – Ansvarstagande verksamhet – Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk

Svedbergs fokusområden

Mycket av det vi tillverkar görs i våra egna fabriker för att säkerställa att produkterna framställs så resurseffektivt, miljö- och klimatsmart som möjligt.

Svedbergs hållbarhetsarbete

Vår höga kvalitet innebär att produkterna håller i många, många år.

Svedbergs hållbarhetsarbete

Delar av vårt sortiment är miljömärkt och den andelen kommer att öka.

Svedbergs hållbarhetsarbete

Vi arbetar för jämlikhet. Hos oss ska allas lika värde främjas, oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning.

Svedbergs hållbarhetsarbete
Svedbergs Badrum

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.